Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Retransmisja z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszej (28.02.2019 r.) nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, która odbyła się w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu o godzinie 10.00.

   

 • UWAGA zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Kalety

  Uczestników projektu, pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”, informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 po raz kolejny przesunęła termin rozstrzygnięcia naboru konkursowego, w ramach którego Miasto Kalety ubiega się o dotację na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z miesiąca lutego 2019 r. na marzec 2019 r.

  więcej
 • Zgubiono telefon komórkowy

  Komisariat Policji w Kaletach informuje, że w dniu 23 lutego br. około godziny 9:00 przy drodze wojewódzkiej 789 w Kaletach zgubiono telefon marki Apple Iphone 10 koloru białego w czarnym opakowaniu. W przypadku odnalezienia rzeczy prosimy o kontakt z Komisariatem Policji pod numerem tel. 3279609(11-16) lub z Dyżurnym KPP w Tarnowskich Górach tel. 323935255.

 • E-dowody osobiste już od marca

  Informujemy, że ostatnie wnioski w sprawie wydania obecnie obowiązującego dowodu osobistego będzie można składać metodą tradycyjną do piątku 1 marca 2019 r. do godz. 11.30. Kolejne wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane od 04.03.2019 r. i będą to dowody z warstwą elektroniczną czyli tzw. e-dowody.

  więcej
 • Trwa „meblowanie” stanicy rowerowej w Truszczycy

  W ubiegłym tygodniu Miasto Kalety doposażyło nową stanicę rowerową w Truszczycy. Duża drewniana wiata, która służy naszym mieszkańcom oraz gościom, jako miejsce do wypoczynku podczas wycieczek rowerowych, wzbogaciła się o nowe miejsce spoczynkowe. Jest nim ławeczka ze stojakiem na rowery i dużą tablicą informującą przyjezdnych o tym, że nasze Miasto jest Gminą Przyjazną Rowerzystom. Już niedługo obiekt zostanie wzbogacony także o kolejne elementy infrastruktury m.in. stację naprawy rowerów. Wiosna za pasem, dlatego tym bardziej zachęcamy do wycieczek rowerowych po naszych pięknych lasach, a także odwiedzenia stanicy w Truszczycy!

  więcej
 • Nowoczesne i atrakcyjne centrum miasta

  Miasto Kalety zleciło wykonanie projektu przebudowy ul. 1 Maja w obrębie centrum miasta. Miejsca odpoczynku, estetyczne elementy małej architektury, nowa zieleń i większy komfort dla pieszych – to tylko niektóre założenia wizji związanej z planowaną przebudową. Chodzi o to, żeby centrum miasta było nie tylko miejscem, przez które przechodzą ludzie albo przejeżdżają samochody. Ten obszar ma też dać możliwości odpoczynku, wspólnych spotkań i integracji, a także zabawy.

  więcej
 • Dyrektor MDK w Kaletach Marian Lisiecki zaprasza na Koncert Stanisława Soyki i Kwintet Plus

  W Kaletach od kilku lat organizowane są koncerty z okazji Dnia Kobiet. Tym razem wystąpi Stanisław Soyka z Kwintetem Plus. Koncert, z powodu remontu Miejskiego Domu Kultury odbędzie się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach przy ul. 1 Maja 6. Organizatorzy zapraszają 10 marca na godz. 17. Bilety w cenie 45 zł są do nabycia w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

  źródło: www.gwarek.com.pl

   

 • Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

  Przedstawiamy ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2019 r.

  więcej
 • Relacja video z akcji na rzecz Mikołaja Smola

  Zapraszamy do obejrzenia relacji video, z akcji charytatywnych na rzecz Mikołaja Smol pn.: “KALETY DLA MIKOŁAJA” – koncert, jaki odbył się 3 lutego 2019 r. oraz “BIEGANIE PRZEZ POMAGANIE”, niedzielny bieg w Zielonej zorganizowany przez grupę SPARTAN TEAM. Relacja przygotowana została bezinteresownie przez radnego Rady Miejskiej w Kaletach Pana Jerzego Kloze.

   

 • Postanowienie o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r., (czwartek) o godz. 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się V sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

  Projekty uchwał – pobierz

  więcej
 • Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

   W dniu 21 lutego 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z okresu międzysesyjnego oraz z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz odpadów, radni podjęli następujące uchwały.

  więcej
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro), rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Zapraszamy.

  więcej
 • WFOŚiGW w Katowicach czeka na zgłoszenia do kolejnej edycji „Zielonych czeków 2019

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków". Jest to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. W tegorocznej edycji Miasto Kalety zdecydowało zgłosić do konkursu Pana Józefa Rzepkę, wieloletniego inicjatora i organizatora turystyki w Zielonej. Pan Józef był pomysłodawcą wytyczenia w Zielonej pierwszej Ścieżki Przyrodniczo Dydaktycznej pn.: „do Bobrów”.

  więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 8 marca 2019 r., godzina: 9:50. Otwarcie ofert odbędzie się 8 marca 2019 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach.

  więcej
 • Napisz list dla Ziemi

  Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie “Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego listu napisanego podczas ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Placówka oświatowa przesyła jeden list wybrany w wewnętrznych eliminacjach. Praca w formie skanu pierwszej strony listu musi być uzupełniona o następujące informacje:

  - imię i nazwisko ucznia,

  - nazwa szkoły i dokładny adres placówki,

  - skan listu (jpg,pdf) nie może być większy niż 1MB.

  Na zgłoszenia placówek oświatowych organizatorzy czekają do 11 maja 2019 r. pod adresem: listydlaziemi@fundacjaarka.pl.

  źródło: http://listydlaziemi.pl

  więcej