Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

e-Kalety

 

„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nazwa zadania:

e-Kalety

 

Beneficjent

- Miasto Kalety

- Instytut Rozdzieńskiego w Katowicach

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych Mieszkańców Miasta Kalety oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

W ramach realizacji projektu planowane jest przeszkolenie 267 osób z terenu Miatsa Kalety powyżej 25 roku życia.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

– ukończyła 25 rok życia,

– zamieszkuje w obszarze gminy Kalety,

– jest zainteresowana zwiększeniem swoich kompetencji cyfrowych.

W szczególności nasze działania kierujemy do:

– seniorów,

– bezrobotnych,

– rolników,

– rodziców,

– młodych ludzi powyżej 25 roku życia rozpoczynających karierę zawodową,

– małych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą,

– członków organizacji pozarządowych.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z projektem. Cykl szkoleniowy zawiera 3 spotkania po 4 godziny warsztatów w jednym z wybranych modułów szkoleniowych. Projekt e-Kalety realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego przez Fundusze Europejskie.

 

Okres realizacji:

1.09.2018 r. - 15.08.2019 r.

 

Miejsce realizacji projektu:

- Urząd Miejski w Kaletach;

- Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach - Miotku

 

Wartość projektu: 149.520,00 zł dofinansowanie 100%

 

 

 

 

Zobacz również >>