Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Zdalna Szkoła +

ZDALNA SZKOŁA +

Projekt pn. Zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w Kaletach realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom podstawowym prowadzonym przez Miasto Kalety sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w edukacji, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Projekt w swym zakresie przewiduje zakup 20 sztuk laptopów oraz ubezpieczenie ich, a następnie nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Ligonia w Kaletach Miotku, i udostępnienie potrzebującym uczniom.  Po zakończeniu prowadzenia zajęć na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych był elementem wspierającym nauczanie.

Planowane efekty: Projekt umożliwi uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród  uczniów, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość do wsparcia nauczania stacjonarnego.

Wartość projektu: 55.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 55.000,00 zł