Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Zachowanie się na wypadek ZATRUCIA CZADEM

TLENEK WĘGLA (CZAD)

Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występują przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może również być produktem spalania gazu ziemnego. Zatrucia czadem często nie mają związku z powstaniem pożaru, a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, iż tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny i bezbarwny). Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym kontakcie śmierć przez uduszenie. Zagrożenia związane z zatruciem tlenku węgla nasilają się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń.

PRZYCZYNY ZATRUĆ CZADEM

 – wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze,
 – niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,
 – niesprawne przewody kominowe budynków,
 – niedrożna wentylacja pomieszczeń.

OBJAWY ZATRUCIA CZADEM

 – ból i zawroty  głowy,
 – zaburzenia koncentracji,
 – osłabienie,
 – wymioty,
 – konwulsje, drgawki,
 – utrata przytomności,
 – śpiączka,
 – zwolniony oddech i zaburzenia tętna.

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

 – natychmiast otwórz okna i drzwi żeby przewietrzyć pomieszczenie, pamiętaj, że dłuższe przebywanie w pomieszczeniu zagraża również osobie niosącej pomoc,
 – jeśli to możliwe usuń poszkodowanego z zagrożonego miejsca,
 – oceń stan poszkodowanego, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny ale oddycha prawidłowo – ułóż go w pozycji bezpiecznej, jeśli poszkodowany nie oddycha – natychmiast zacznij wykonywać sztuczne oddychanie i masaż serca,
 – zapewnij pomoc innych osób, wezwij pogotowie ratunkowe,

PRZECIWDZIAŁANIE POWSTANIU ZAGROŻENIA ZATRUCIA CZADEM

 – regularnie przeprowadzaj kontrole techniczne tj. sprawdzenia szczelności przewodów kominowych i ich systematyczne czyszczenie,
 – użytkuj wyłącznie sprawne technicznie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta,
 – nie zasłaniaj i nie zaklejaj kratek wentylacyjnych,
 – często wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie  rozszczelnienie okien,
 – zainstaluj czujniki czadu.