Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Zachowanie się na wypadek UWOLNIENIA TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Na skutek nieprzewidzianych  awarii  cystern samochodowych lub kolejowych przewożących TSP, może nastąpić poważne zagrożenie zdrowia lub życia człowieka  oraz środowiska naturalnego.

PAMIĘTAJ !!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane prostokątnymi, pomarańczowymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób:

 

40-numer określający właściwości niebezpieczne Toksycznych Środków Przemysłowych; 3175 na brązowym tle na żółtym tle numer identyfikacyjny Toksycznych Środków Przemysłowych

 

PRZED AWARIĄ

 – bądź przygotowany na ewentualną ewakuację.


W CZASIE AWARII

Jeśli znalazłeś się w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem TSP (otwarta przestrzeń) należy:

 – zachowaj spokój, nie gromadź się w miejscu zdarzenia,
 – opuść natychmiast rejon zagrożony jak najkrótszą drogą, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii,
 – zakryj nos i usta wilgotną chusteczką, założyć okulary,
 – powiadom o zaistniałej sytuacji służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe),
 – stosuj się do wszelkich zaleceń wydawanych przez służby ratownicze i ogłaszanych komunikatów.

JESLI ZNALAZŁEŚ SIĘ W DOMU, SZKOLE, ZAKŁADZIE PRACY, NALEŻY:

 – włącz radio, telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do zaleceń wydawanych przez służby ratownicze,
 – zbierz wszystkich domowników, wyłącz urządzenia elektryczne, gazowe, zamknij dom i udaj się w kierunku wskazanym przez służby ratownicze,
 – osoby pozostające w pomieszczeniach powinny: uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, skupić się w zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych budynku, oddychać przez wilgotną chustkę lub tampon,
 – nie jedz i nie pij niczego, co mogło ulec skażeniu, jeśli wcześniej nie została zabezpieczona żywność.

PO AWARII

 – nigdy nie należy opuszczać miejsc uszczelnionych bez wcześniejszego komunikatu służb ratowniczych,
 – po awarii należy: umyć się pod prysznicem, przemyć oczy, usta, nos, przewietrzyć pomieszczenia, ewentualnie skontaktować się  z lekarzem,
 – jeżeli przebywałeś w strefie skażonej również ściągnij zanieczyszczone ubranie i zmień je na nowe,
 – spożywanie żywności z własnego ogrodu możliwe jest dopiero po przebadaniu jej przez stację sanitarno-epidemiologiczną