Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Zachowanie się na wypadek POŻARU

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

 – bezmyślne lub umyślne działanie człowieka,

 – zwarcia i wady instalacji elektrycznej,

 – niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,

 – wyładowania atmosferyczne

 

PRZED POŻAREM

 – utrzymuj w stałej sprawności technicznej instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka,

 – nie przeciążaj sieci elektrycznej, korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć,

 – ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),

 – nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu materiałów łatwopalnych,

 – często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzałki), grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych,

 – nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku paliw, nafty i innych łatwopalnych substancji,

 – utrzymuj w porządku i czystości pomieszczenia magazynowe (piwnice, strychy, garaże), nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, łatwopalnych opakowań, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.,

 – sprawdź instalację wentylacyjną,

 – w  miarę możliwości zaopatrz swój dom w detektory tlenku węgla i dymu – instaluj je między innymi w łazience, piwnicy oraz kuchni zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwania się nim,

 – poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników, aby móc je wyłączyć w razie zagrożenia,

 – naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

 

W CZASIE POŻARU

 – zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,

 – wezwij straż pożarną,

 – użyj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru, nie próbuj ugasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,

 – nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,

 – jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj się dotąd, aż zdusisz

 – ogień, ucieczka powoduje zwiększenie się płomienia,

 – jeśli obudzisz się w czasie pożaru, zbadaj dół drzwi zanim je otworzysz, jeżeli drzwi są gorące, nie otwieraj ich, uciekaj jeśli możesz przez okno,

 – jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem, okryj się mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze (dym i gorące powietrze unosi się do góry), przy podłodze powietrze jest czyste i chłodne,

 – opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, (dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach z których ich nie widać – w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą).

 

PO POŻARZE

- nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby pożarnicze i komunalne nie sprawdzą czy jest bezpieczny pod względem budowlanym i energetycznym,

- skontaktuj się z Urzędem Miasta, jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, odzieży lub przedmiotów osobistych,

- wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury i dymu, dotyczy to również lodówki i zamrażarki (nie zamrażać powtórnie żywności),

- jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest zagrożony – zbierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową, poinformuj sąsiadów, rodzinę, urząd pocztowy, szkołę, pracodawcę o miejscu twojego tymczasowego przebywania, to co pozostało będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.

 

Ważnym elementem w całym systemie bezpieczeństwa pożarowego są gaśnice niezastąpione przy gaszenia ognia we wczesnym stadium pożaru.

Gaśnice pozwalają jednej osobie wykonać szybkie i skuteczne natarcie na ogień.

Gaśnice oznakowane są symbolami literowymi adekwatnymi do rodzaju palącego się materiału.

Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).