Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Zachowanie się na wypadek EPIDEMII

W CELU UNIKNIĘCIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH, NALEŻY:

 – przestrzegaj podstawowych zasad higieny,
 – nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł,
 – unikaj kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,
 – w razie wątpliwości zgłoś się do lekarza,
 – przestrzegaj zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach.

ABY ZMINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIA, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 – nie należy spożywać, przetwarzać ani uzdatniać żywności wskazującej cechy zamoczenia lub zewnętrznych oznak uszkodzenia ani przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia,
 – zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu,
 – kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia,
 – należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa i owoce będące w czasie powodzi pod wodą,
 – wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 – ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować a następnie odpompowywać ją do momentu gdy badanie wykaże, że nadaje się do spożycia,
 – czyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).

Pandemia koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Mierzymy się i będziemy mierzyć ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich, o miejsca pracy, o przyszłość. Niektórzy – także ze stratą bliskich. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę, opiekę nad dziećmi.
COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, który jest patogenem układu oddechowego..
Wirus SARS-CoV-2 należy do grupy koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19. Wirus przenosi się drogą kropelkową, poprzez bliski kontakt z chorym,
u niektórych chorych wywołuje ciężkie zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), wymagający zastosowania wentylacji mechanicznej.

OBJAWY SARS-Cov-2

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Najczęściej występujące objawy:
 – gorączka,
 – suchy kaszel,
 – zmęczenie,

Rzadziej występujące objawy:
 – ból mięśni,
 – ból gardła,
 – biegunka,
 – zapalenie spojówek,
 – ból głowy,
 – utrata smaku lub węchu,
 – wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

PROFILAKTYKA

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19:
 – często myj ręce, używaj wody z mydłem i środka dezynfekującego na bazie alkoholu,
 – zachowaj bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających około 1,5 m.,
 – noś maskę, gdy zachowanie odległości nie jest możliwe,
 – nie dotykaj oczu, nosa ani ust,
 – gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką,
 – jeśli źle się czujesz, zostań w domu,
 – jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem.

zasady mycia rąk zapobieganie przeciw covid

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ !!!

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj z informacji publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.