Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

“Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”

Oś priorytetowa:

5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie:

5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Wydatki ogółem: 221 009,00 PLN

Kwota dofinansowania: 147 815,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 199 750,00 PLN

 

Zakres projektu obejmuje inwestycję związaną ze wzmocnieniem potencjału ratowniczego jednostki OSP w Kaletach poprzez zakup:

- łódzi płaskodennej z silnikiem spalinowym oraz przyczepą podłodziową,

- lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Realizacja projektu wpłynie na:

– Zwiększenie potencjału technicznego jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa śląskiego, – Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych wywołanymi niekorzystnymi zdarzeniami związanymi z klimatem m.in. powodzi i podtopień, pożarów, erozji.

– Szybki i łatwy dostęp do zbiorników wodnych w obrębie obszaru objętego oddziaływaniem jednostki OSP (w razie potrzeby również pozostałego terenu woj. śląskiego).

– Sprawne prowadzenie akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl