Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Wykluczenie cyfrowe

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety

Miasto Kalety realizuje projekt pn.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety

współfinansowanego przez Unie Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

W ramach projektu zakupiono 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które  przekazane zostały 30 gospodarstwom domowym o najniższych dochodach oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. W ramach projektu 10 zestawów komputerowych trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2 oraz jej fili w Miotku przy ul. Orzeszkowej 10, gdzie bezpłatnie mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do Internetu.

Dla beneficjentów zorganizowane zostały również szkolenia z obsługi komputera. W następnych lata odbędą się również kolejne szkolenia.

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla os. zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Miasta Kalety poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu.

Całkowite wydatki na realizację projektu oraz dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych 556 002, 00 zł


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2

Miasto Kalety realizuje projekt pn.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2

współfinansowanego przez Unie Europejską z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


W ramach projektu zakupiono 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które  przekazane zostały 40 gospodarstwom domowym o najniższych dochodach oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. W ramach projektu 24 zestawy komputerowe trafiło do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach, Publicznego Gimnazjum w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku oraz Klubu w Drutarni.

Dla beneficjentów zorganizowane zostały również szkolenia z obsługi komputera. W następnych lata odbędą się również szkolenia cykliczne.

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla os. zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Miasta Kalety poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu.

Całkowite wydatki na realizację projektu oraz dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych 499.070,00 PLN