Środa, 31 Maja 2023  Imieniny: Anieli, Petroneli

Wstęp

Każdy z nas powinien być przygotowany na wypadek wystąpienia nagłego niebezpiecznego zdarzenia, które w swych skutkach może nieść bezpośrednie zagrożenie dla nas i naszych bliskich.

Mając na uwadze prawidłowe zachowanie się w obliczu różnych niebezpieczeństw przedstawiamy Państwu Informator dotyczący właściwego postępowania oraz metod prawidłowego zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje pomogą zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się na wypadek ich wystąpienia, tak aby bezpiecznie przejść przez „trudne sytuacje”, które mogą mieć miejsce.

Informator jest finansowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Zagrożenia mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Są to zjawiska wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, o charakterze losowym bądź celowym, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje lub zupełnie zanika. Zdarzenia te wywierają negatywny wpływ zarówno
na warunki bytowania ludności, na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, a także na stan środowiska naturalnego.

Ze względu na źródło powstania, wyróżnia się cztery zasadnicze grupy zagrożenia.

1. Zagrożenia naturalne (groźne zjawiska związane bezpośrednio z siłami natury):

- pożary

- powodzie, intensywne opady atmosferyczne

- wichury,

- burze,

- ekstremalne temperatury niskie i wysokie,

- długotrwałe susze,

- gradobicie,

- zamiecie śnieżne, katastrofalne opady śnieżne.

- nadmierny przyrost gryzoni, szkodników.

 

2. Zagrożenia związane z działalnością człowieka:

- wypadki komunikacyjne; drogowe, kolejowe, wodne, lotnicze,

- zagrożenia technologiczne: uwolnienie toksycznych środków przemysłowych, skażenia ekologiczne powietrza, gleby, wody,

- katastrofy budowlane,

- awarie sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych,

- niewypały i niewybuchy,

- zatrucia czadem,

- konflikty na arenie wewnątrzkrajowej, międzynarodowej

 

3. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne:

- epidemie

 

4. Zagrożenia terrorystyczne:

-podłożenie ładunków wybuchowych,

- terroryzm i bioterroryzm,

- destrukcyjne działania grup ludzi.

 

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta:

- klęski żywiołowe – zjawiska przyrodnicze występujące niezależne od decyzji/poczynań władz miasta , czy jego mieszkańców (tj. powodzie, pożary, huragany, susze),

- zagrożenie epidemiczne, stan zagrożenia epidemiologicznego, epidemia, stan epidemii – masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej, stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, w danym obszarze. Doskonałym przykładem jest epidemia koronawirusa SARS-Cov-2, która objęła nie tylko terytorium całej Polski ale swym zasięgiem osiągnęła skalę światową.