Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły decyzją nr GL.RET.070.7.17.2018.EK z dnia 16 maja 2018 roku taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i decyzją nr GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 29 maja 2018 roku taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalety.
Taryfa została zatwierdzona na okres 36 miesięcy.

Wysokość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 m-cy

tj.
11.06.2018 – 10.06.2019

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 13 do 24 m-cy tj.
11.06.2019 – 10.06.2020

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 25 do 36 m-cy tj.
11.06.2020 – 10.06.2021

netto

brutto 8%

netto

brutto 8%

netto

brutto 8%

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

4,72 zł

5,10 zł

4,77 zł

5,15 zł

4,76 zł

5,14 zł

Stawka opłaty abonamentowej

3,40 zł

3,67 zł

3,40 zł

3,67 zł

3,42 zł

3,69 zł

Grupa 2

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

6,42 zł

6,93 zł

6,28 zł

6,78 zł

5,86 zł

6,33 zł

Grupa 1: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Grupa 2: Zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

decyzja nr GL.RET.070.7.17.2018.EK

decyzja nr GL.RET.070.7.17_1.2018.EK