Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej

Operacja pn. „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kalety, utworzenie miejsca integracji społecznej, miejsca nawiązywania kontaktów, poprawy jakości życia mieszkańców za sprawą wzrostu dostępu do atrakcyjnej i bezpłatnej infrastruktur) rekreacyjnej ".

Beneficjent: Miasto Kalety

Całkowity koszt realizacji operacji: 72.000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 45.813,00 zł.