Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach”.

Priorytet: V Środowisko

Działanie: 5.3 Czyste powietrze odnawialne źródła energii

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu: 4 127 245,69 PLN

Wnioskowana kwota: 3 508 243,83 PLN

Dofinansowanie: 85%

W ramach realizacji niniejszego projektu prace obejmować będą:

1) Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kaletach

1.1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kaletach. Prace dociepleniowe budynku: ocieplenie i wykonanie izolacji ścian, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne ścian fundamentowych

1.2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

1.3. Dostawa i montaż instalacji solarnej, w tym montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostosowania instalacji c.w.u. do instalacji solarnej

1.4. Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku

1.5. Wymiana pokrycia dachu wraz z wyprowadzeniem rynien poza gzymsy oraz wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych

1.6. Przemurowanie kominów w części wystającej ponad dach

1.7. Wykonanie wejścia zewnętrznego do kotłowni (od frontu budynku) wg posiadanego projektu

1.8. Remont schodów i podestów wejściowych do budynków wraz z okładzinami antypoślizgowymi

1.9. Wykonanie kompletnych instalacji odgromowych

1.10. Prace odtworzeniowe po wykonanych robotach instalacyjnych 

1.11. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien budynku do kanalizacji deszczowej

1.12. Wykonanie, po zewnętrznym zarysie budynku, opasek z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm szerokości 30 cm od zewnątrz zamkniętej obrzeżem betonowym 20 cm x 6,0 cm

2) Budynki Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku

2.1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku - prace dociepleniowe budynków: ocielenie i wykonanie izolacji ścian, dachów - stropów nad ostatnią kondygnacją, na budynku przedszkola docieplenie dachu lub przestrzeni pod dachem oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne ścian fundamentowych

2.2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni na paliwo stałe znajdującej się w budynku głównym Szkoły. Zakres zamówienia obejmuje wymianę-modernizację instalacji c. o. w budynku szkoły i przedszkola, zaplecza sali i łącznika. 

2.3. Dostawa i montaż instalacji solarnej, w tym montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostosowania instalacji c.w.u. do instalacji solarnej

2.4. Wymiana pokrycia dachów wraz z wyprowadzeniem rynien poza gzymsy oraz wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

2.5. Wykonanie kompletnych instalacji odgromowych

2.6. Przemurowanie kominów w części wystającej ponad dach

2.7. Remont schodów i podestów wejściowych do budynków wraz z okładzinami antypoślizgowymi,

2.8. Roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach instalacyjnych,

2.9. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien budynków do kanalizacji deszczowej

2.10. Wykonanie, po zewnętrznym zarysie budynku, opasek z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm szerokości 30 cm od zewnątrz zamkniętej obrzeżem betonowym 20 cm x 6,0 cm

3) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach

Budynki PSP Nr 1 w Kaletach po termomodernizacji w 2008r.

3.1. W ramach projektu przewiduje się montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostosowanie instalacji c. w. u. do instalacji solarnej. Planowany jest montaż 20 szt. płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 37,46 m2 (na dachu, na przygotowanej do tego celu instalacji wsporczej) współpracujących z zamontowanym na najwyższej kondygnacji zasobnikami solarnymi o łącznej pojemności 4000 l. (2 zbiorniki po 2000 l),

3.2. Roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach instalacyjnych. 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Nowy image budynków szkoły w Miotku i przedszkola miejskiego. Odbiór techniczny inwestycji pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach