Czwartek, 29 Lutego 2024  Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadanie pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych Dofinansowanie: 3.821.852,44 zł


Zadanie pn. „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych Dofinansowanie: 1.903.647,16 zł