Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Rolnictwo

 • Stypendia pomostowe

  „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym maturzyści i studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendia na studia, począwszy już od I roku studiów. Stypendyści osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na starszych latach studiów.

  więcej
 • Obwieszczenie o wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
  więcej
 • Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

  więcej
 • Komunikat w sprawie wpływu zmian podatkowych na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.

  więcej