Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynku celu publicznego w mieście Kalety

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynku celu publicznego w mieście Kalety

 

Instrument terytorialny:

ZIT Subregionu Centralnego

Oś Priorytetowa:

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie:

4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                 2 223 746,12 PLN

Koszty kwalifikowalne:                        1 807 923,67 PLN


Kwota dofinansowania UE:                        1 536 735,11 PLN

 

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. W szczególności zakres zadań objętych projektem przewiduje:

- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych,

- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

- montaż instalacji OZE. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego gminy dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl