Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety

 

Instrument terytorialny:

ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:

4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie:

4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu: 3 301 529,54 PLN

Wnioskowana kwota: 2 468 767,04 PLN

Dofinansowanie: 1 939 957,13 PLN

Wkład własny: 528 809,91 PLN

 

Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej tj. Miejskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum w Kaletach. Projekt obejmuje w szczególności:

1. Kompleksową termomodernizację obu budynków użyteczności publicznej,

2. Modernizację instalacji c.o. budynku publicznego gimnazjum wraz z montażem instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u,

3. Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, instalacji c.o., instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej oraz instalacji odgromowej i wentylacji budynku MDK,

4. Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb energetycznych publicznego gimnazjum. Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy parametrów energetycznych obiektów użyteczności publicznej.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl