Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Poprawa jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Poprawa jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”

Priorytet: III Turystyka

Poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
Powiat: tarnogórski
Gmina: Kalety
Całkowita wartość projektu: 580 147,69 PLN
Wnioskowana kwota: 421 624,89 PLN
Dofinansowanie: 85%

Przedmiotem projektu jest modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach wraz zakupem wyposażenia, co służyć będzie organizacji event-ów o charakterze kulturalno - sportowym.
Zakres inwestycji sprowadza się do realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 Wykonanie studium wykonalności,

Zadanie 2 Wykonanie prac inwestycyjnych:

-zakup segmentu trybun,

-prace związane z usadowieniem trybun,

-prace związane z utwardzeniem terenu,

-zakup i montaż lamp solarnych,

-zakup i montaż układu solarnego,

-zakup i montażu barierek ochronnych,

-wykonanie zasilania,

-wykonanie nasadzeń.

Zadanie 3 Wyposażenie:

-zakup rzutnika,

-zakup ekranu ramowego mobilnego,

-zakup nagłośnienia,

-zakup i montaż mobilnej sceny,

- zakup pojemników na śmieci,

-zakup i montaż ławek),

Wykonanie promocji.

Projekt przyczyni się również do wygenenerowania nowych produktów turystyki kulturowej i miejskiej, w tym imprez:

- Letni przegląd twórczości niszowej/amatorskiej/archiwalnej/filmów klasycznych/reportażów w Kaletach-Leśnym Zakątku Śląska;

- Dzień z Latawcem;

- Święto Grzyba w Kaletach;

Projekt pozwoli uruchomić ponadto tzw. Kino letnie.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Rusza inwestycja modernizacji stadionu miejskiego

Kolejny miejski obiekt z ekologicznymi solarami

Intenstywne prace modernizacyjne na terenie Stadionu Miejskiego w Kaletach

Miasto zakupiło mobilną scenę w ramach projektu modernizacji stadionu miejskiego