Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety

 • Informacja o projekcie

   

  Cele główne projektu 

  Zdefiniowany w ramach projektu cel główny stanowi odpowiedz na zdefiniowane w ramach projekty problemy/niedobory w obrębie infrastruktury objętej wnioskiem (3 budynki mieszkalne).
  Celem głównym projektu jest zwiększenie (poprawa) efektywności energetycznej 3 budynków mieszkalnych na terenie Kalet.
  Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynków przełoży się bezpośrednio na:
  - Zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody. Planowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne zapewniają spełnienie wymogów ochrony cieplnej przegród.
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej.
  - Ograniczenie emisji CO2 związanej ze zużyciem energii końcowej przez budynki.

   

  Planowane efekty

  Wskaźniki produktu:
  - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.(szacowana wartość docelowa
  wskaźnik określona w zał. nr 2 SzOOP w 2023 wynosi 33 szt.),
  - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 560,27 m2 (szacowana wartość docelowa wskaźnik określona w zał. nr 2 SzOOP w 2023 wynosi 180 000 m2).
  - Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI) – 10 gospodarstw domowych (szacowana wartość docelowa wskaźnik określona w zał. nr 2 SzOOP w 2023 wynosi 6800 gospodarstw).
  Wskaźniki rezultatu:
  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) – 71,68 Mg CO2 (szacowana wartość docelowa wskaźnik określona w zał. nr 2 SzOOP w 2023 wynosi 9000 Mg CO2),
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej – 757 GJ (szacowana wartość docelowa wskaźnik określona w zał. nr 2 SzOOP w 2023 wynosi 130 000 GJ).

   

  Wartość projektu

  660 422,98 zł

   

  Wkład Funduszy Europejskich

  480 707,68 zł

   

  ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

  » zobacz więcej

   

  Realizacja projektu

  - Budynek przy ul. 1 Maja 21

  - Budynek przy ul. Sienkiewicza 9

  - Budynek przy ul. Fabrycznej 25