Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach - (Dębowa, 1 Maja, Ks. Drozdka)

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 4 budynków mieszkalnych na terenie Kalet. Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej w obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej energii.

Planowane efekty

Wskaźniki produktu to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 4 szt.;

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1647m2;

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 26.

Wskaźniki rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 117,40 (tony równoważnika CO2);

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1239 GJ/rok.

 

Wartość projektu

1 044 380,84

 

Wkład Funduszy Europejskich

815 602,59

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

» zobacz więcej

 

Realizacja projektu

- Podpisano umowę na termomodernizację kolejnych budynków wielorodzinnych w naszym mieście