Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

 

Instrument terytorialny:

ZIT Subregionu Centralnego

Oś Priorytetowa:

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:

4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                 643 608,84 PLN

Koszty kwalifikowalne:                        643 608,84 PLN


Kwota dofinansowania UE:                  547 067,50 PLN

 

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje montaż instalacji OZE w Budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach – Miotku. W szczególności projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 12,92 kWp wraz z układem zasilania pomp ciepła powietrze - woda. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie miasto Kalety. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl