Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Kalety do roku 2023

Miasto Kalety realizuje projekt pn. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Kalety do roku 2023

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu “Śląskie programy Rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 1. Powołanie zespołu projektowego z udziałem ekspertów i interesariuszy tj. przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, innych liderów opinii itp.
 2. Wdrożenie działań partycypacyjnych z interesariuszami tj. spotkań, fokusów z interesariuszami, warsztaty z interesariuszami wyznaczające problemy i potencjały miasta służące stworzeniu mapy problemów i potencjałów, spacery badawcze, warsztaty urbanistyczne, debata podwórkowa).
 3. Przygotowanie makiety zmieniającego się obszaru wraz z konsultacjami potencjalnego obszaru do rewitalizacji z liderami opinii oraz z interesariuszami rozwoju miasta (osobiste, internetowe).
 4. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni wraz z wizualizacją.
 5. Wykonanie pogłębionej diagnozy dot. analizy problemów, potencjałów i kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizowanym. Badania jakościowe interesariuszy z pomocą ankiet. Opracowanie raportu podsumowującego badanie.
 6. Wykonanie specjalistycznych opracowań dotyczących:
  - wypracowania modelu polityki senioralnej wraz z propozycjami projektów (badanie focusowe z udziałem mieszkańców i ekspertów), – wypracowania modelu polityki rodzinnej (opieka nad dziećmi od 1 roku życia do 3 klasy SP wraz z propozycjami projektów (badanie focusowe z udziałem mieszkańców i ekspertów),
  - wypracowania programu edukacyjnego budowania tożsamości lokalnej dla uczniów szkoły podstawowej (warsztaty, grupy focusowe z udziałem mieszkańców oraz grona ekspertów).
 7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego. Opracowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, koncepcji nowego zagospodarowania społecznego i przestrzennego obszarów rewitalizowanych oraz listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z udziałem interesariuszy zapewniając komplementarność działań.
 8. Opracowanie planu i konsultacje planu z interesariuszami.
 9. Przekazanie planu do zaopiniowania RDOŚ  (m.in. przygotowane zostanie postępowanie OOŚ z raportem).
 10. Uchwalenie planu.


Całkowita wartość projektu: 86.200,00 PLN

kwota dofinansowania: 77.580,00 PLN

Dofinansowanie: 90%