Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Opis rozszerzonego zakresu projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2.

 

Dodatkowy zakres rzeczowy projektu dotyczy 3 elementów:

  • instalacji wentylacji,
  • pompy ciepła,
  • oświetlenia wewnętrznego.

Wszystkie prace związane z rozszerzonym zakresem dotyczą tego samego obiektu – budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2.

 

  1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła zaprojektowana została dla pomieszczeń zlokalizowanych na I-szym i II-gim piętrze. Rozwiązana zostanie w formie dwóch niezależnych ciągów: jeden – obsługiwać będzie pomieszczenia biurowe, drugi - salę zebrań i przylegające do niej biuro. Dla obydwóch ciągów przewidziano centrale zlokalizowane w pomieszczeniach na poddaszu, o podobnym wyposażeniu. Strumień powietrza pod który je zwymiarowano będzie zapewniał jednokrotną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Centrale wyposażone będą w filtry powietrza, wymienniki krzyżowe odzysku ciepła, nagrzewnice zasilane wodą gorącą z obiegu pompy ciepła oraz nagrzewnice wodne zasilane z obiegu istniejącej kotłowni węglowej Elementy nawiewne stanowić będą: dla ciągu obsługującego biura - anemostaty z ruchomymi dyszkami, a dla sali zebrań sufitowe nawiewniki wirowe, natomiast jako wywiewne – kratki z poziomymi żaluzjami osadzone bez-pośrednio na kanałach obsługujących pomieszczenia biurowe, a w sali wywiewniki pionowe narożne. Za centralami, na ciągach zamontowane zostaną tłumiki szumu, a w przejściach przez ściany wentylatorowni – klapy ppoż.Wydajność Systemu wentylacji: 6000 m3/godz.

 

2.  ŹRÓDŁO CIEPŁA I DYSTRYBUCJA CZYNNIKÓW W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH

Jako źródło ciepła zaprojektowana została gruntowa pompa grzejna. Dolnym źródłem będzie wymiennik pionowy, rozwiązany jako zespół dziewięciu pojedynczych sond pionowych, umieszczonych w odwiertach o głębokości 90 m. Przewody te prowadzone będą najpierw do systemowej studni zbiorczej (wyposażonej w armaturę odcinającą oraz przepływomierze) a następnie rurami dobiegowymi do pomieszczenia agregatu. Ocenia się, że sumaryczna ilość ciepła pobranego jest w zupełności wystarczająca na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego. Czynnik grzejny uzyskany w obiegu wtórnym pompy ciepła poprowadzony zostanie do nagrzewnic w centralach, wyposażonych w indywidualne zespoły pompowo-mieszające zapewniające regulację jakościową dostawy ciepła.

 

3.  ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH  

Projekt obejmuje wymianę oświetlenia w obiekcie – piwnice, parter, I piętro, II piętro oraz poddasze na oświetlenie typu LED. Prace będą polegały na demontażu obecnie funkcjonującego oświetlenia, a następnie na poprowadzeniu nowego okablowania, puszek instalacyjnych, łączników oraz opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych typ LED, opraw oświetleniowych żarowych zwykłych typu LED. Oświetlenie będzie zróżnicowane pod względem opraw oraz mocy w zależności od przeznaczenia pomieszczeń w jakich zostanie zamontowane.

 

Rozszerzenie zakresu prac w ramach projektu spowoduje wzrost wartości zakładanego celu projektu

 

Ograniczenie emisji CO2 lub uniknięta emisja CO2 (Mg/rok):

 

PRZED

PO

385,33 Mg/rok

463,14 Mg/rok

 

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (MWh/rok):

 

PRZED

PO

5,89 MWh/rok

16,53 MWh/rok

 

Wnioskowany dodatkowy zakres prac spowoduje osiągnięcie dodatkowych wskaźników wyniku

Przedstawione poniżej wskaźniki prezentują wartości docelowe.

 

Modernizacja instalacji wentylacyjnych:                         1 szt.

Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne -     456 szt. o mocy 14,28 kW(przed realizacją projektu 22,02 kW).

Instalacje pomp ciepła -                                                  1 szt. o mocy 32,84 kW

 

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 Program Operacyjny PL04

 

read the English version