Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska

 

Oś Priorytetowa:

14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU

Działanie:

14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                1 408 864,00 PLN

Koszty kwalifikowalne:                         1 388 664,00 PLN


Kwota dofinansowania UE:                        1 319 230,80 PLN

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem realizacji projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji pomp ciepła służących do ogrzewania budynku oraz podgrzewania c.w.u. w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kalety. Łącznie w ramach projektu zostanie zamontowanych 79 instalacji. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl