Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Ochrona Środowiska

 • Wyniki wyborów do Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej
  Wyniki wyborów do Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej

  W dniu 31 maja 2015 r. w gminie Kalety odbyły się wybory do organów statutowych Śląskiej Izby Rolniczej. Mandat członka rady powiatowej izby rolniczej z naszej gminy otrzymała Pani Blandyna Kąkol. Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.

 • 22 kwietnia - Dzień Ziemi w Kaletach
  22 kwietnia - Dzień Ziemi w Kaletach

  Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach. Obchody organizowane są od Singapuru po Rzym i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzimy już od 1990 roku. W kaletańskich placówkach oświatowych jak co roku, dzieci wraz ze swoimi nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w obchodach Święta Ziemi.

  więcej
 • Informacja dot. szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa Śląskiego
  więcej
 • Wybory do Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej
  Wybory do Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej

  W najbliższą niedzielę 31  maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, (ul. Żwirki i Wigury 2) w godzinach od 8.00 – 18.00 odbędą się wybory kandydatów do rad powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat wyborów.

  więcej
 • Badanie ankietowe dotyczące sieci gazowej w Kaletach
  Badanie ankietowe dotyczące sieci gazowej w Kaletach

  W związku z zainteresowaniem mieszkańców Miasta Kalety przyłączeniem się do sieci gazowej, Urząd Miasta Kalety przystępuje do zbadania zapotrzebowania na gaz ziemny oraz określenia docelowej ilości odbiorców paliwa gazowego. Jeśli jako właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Kalety, są Państwo zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Wypełnione formularze prosimy złożyć w pok. nr 11 w Urzędzie Miasta Kalety, do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zebrane dane przekazane zostaną Polskiej Spółce Gazownictwa w celu wykonania dalszych analiz, koniecznych do określenie możliwości doprowadzenia gazu do Miasta Kalety.

  więcej
 • Spotkanie promocyjno-informacyjne w zakresie płatności obszarowych w roku 2015 w dniu 24.02.2015 r.
  Spotkanie promocyjno-informacyjne w zakresie płatności obszarowych w roku 2015 w dniu 24.02.2015 r.

  Starosta Tarnogórski, Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnowskich Górach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020. Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2015 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (III piętro).

  więcej
 • Zaproszenie na szkolenie dla rolników
  Zaproszenie na szkolenie dla rolników

  Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim oraz Urząd Miasta Kalety zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu 17.03.2015 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Sali Sesyjnej UM Kalety ul. Żwirki i Wigury 2. Poniżej szczegółowy program szkolenia.

  więcej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014 roku
  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014 roku

   

  Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235), z a w i a d a m i a m

  że na wniosek firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach z dnia 28.10.2014 r. (wpłynęło dn. 03.11.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach na działkach nr 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975,97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, 437/97. W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

  BURMISTRZ MIASTA KALETY

  mgr Klaudiusz Kandzia

 • Obwieszczenie Nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 6 listopada 2014 r.
  więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014

  Kalety, dnia 24 listopada 2014 roku

  WSiRG.6220.4.49.2013.2014

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c/ i lit. d/ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.), z a w i a d a m i a m że na wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO – OŚ/428/1247/8023/12/BL z dnia 19 listopada 2014 r. W załączeniu informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się z dniem 25 listopada 2014 roku.

  BURMISTRZ MIASTA KALETY
  mgr Klaudiusz Kandzia

  więcej
 • Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa (drzew)
  więcej