Czwartek, 18 Lipca 2024  Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Nieruchomości

 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
  więcej
 • Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wlglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 350.

  O G Ł O S Z E N I E

  W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym” Urząd Miasta Kalety zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 350. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 5 września 2018 roku do dnia 5 października 2018 roku.

  Kalety, dnia 4 września 2018 roku

  więcej
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Brzechwy
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich najemcom
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wglądu projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerami 348 i 349
  więcej
 • Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, stanowiącej własność Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19 grudnia 2017 roku do dnia 9 stycznia 2018 roku.

  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 347
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2,

  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 5,10 m² , położony na parterze Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki Wigury 2, stanowiący własność Gminy Kalety, przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

  Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy nr 8, o powierzchni użytkowej 19,46 m², położony na parterze budynku przy ul. 1 Maja 82/84 w Kaletach, przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia 19 września 2017 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby.

  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 346

  OGŁOSZENIE

  W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym"

  Urząd Miasta Kalety zawiadamia

  o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 346.

  W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 21 sierpnia 2017 roku do dnia 22 września 2017 roku.

  Kalety, dnia 21 sierpnia 2017 roku.

  więcej
 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3, stanowiącej własność Gminy Kalety . Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 sierpnia 2017 roku do dnia 4 września 2017 roku.

  więcej
 • Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Bolesława Chrobrego 3, stanowiącego własność Gminy Kalety.
  więcej