Czwartek, 18 Lipca 2024  Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Nieruchomości

 • Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
  więcej
 • Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
  więcej
 • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
  więcej
 • Ogłoszenie o wykazie lokalu przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, położonego w Kaletach przy ul. Koszęcińskiej 37
  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 354
  więcej
 • Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety

  Burmisterz Miasta Kalety ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,80 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, na działce nr 486/64 o powierzchni 0,1012 ha, położonej w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, arkusz mapy 13, obręb Kalety, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00083224/0, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 2557/10.000.

  więcej
 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

  Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Sobieskiego 14 w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

  więcej
 • Ogłaszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości
  więcej
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia
  więcej
 • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości (przy ul. Drozdka)

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kalety, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100 i część działki nr 3869/100 o łącznej powierzchni do wydzierżawienia – 1,82 ha, Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00061365/0,

  więcej
 • Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach
  więcej
 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka
  więcej