Czwartek, 25 Lipca 2024  Imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba

Nieruchomości

 • Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmującej nieruchomość nr 310/146, położoną przy ul. Zagłoby w Kaletach, stanowiącą własność Gminy Kalety
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
  więcej
 • Ogłoszenie o VII przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zabudowaną nieruchomość o nr 961/100 przy ul. Szkolnej, przeznaczoną do użyczenia.
  więcej
 • Ogłoszenie o IV pisemnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach.
  więcej
 • Ogłoszenie o VI przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach
  więcej
 • Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, obejmującego nieruchomość nr 2213/44, położoną przy ul. Brzozowej w Kaletach, stanowiącą własność Gminy Kalety
  więcej
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego
  więcej
 • Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach
  więcej
 • Ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach.
  więcej
 • Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach
  więcej
 • Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
  więcej
 • Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, obejmującego nieruchomość nr 526/64, położoną przy ul. ks. Rogowskiego w Kaletach przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
  więcej