Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety

 

Instrument terytorialny:

ZIT Subregionu Centralnego

Oś Priorytetowa:

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie:

1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie:

1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                 1 751 641,75 PLN

Koszty kwalifikowalne:                        1 430 707,08 PLN


Kwota dofinansowania:                        1 216 101,02 PLN

 

Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje modernizację wraz z rozbudową istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Kalety.

Docelowo w ramach projektu wykonana zostanie:

- Modernizacja (przebudowa) istniejącej sieci wodociągowej w obrębie ulic: 1-go Maja (część), Bocznej, Kilińskiego, Pstrowskiego, Lubszeckiej, Myśliwskiej, Paderewskiego, Polnej, Powstańców, Słonecznej, Zapolskiej,

- Budowa sieci wodociągowej w części ul.1- go Maja.

Łącznie w ramach projektu zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa o długości 2666 MB (2276 mb sieci głównej i 390 mb przyłącza) oraz wybudowane zostanie 30 mb wodociągu.

W ramach projektu wykonany zostanie dodatkowo wykonany system zarządzania.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto Kalety.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.mapadotacji.gov.pl