Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Krótki poradnik dla mieszkańca

W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy mieszkaniec powinien wiedzieć jak postępować, gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić.

1. Ogólne zasady postępowania

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

- Przygotuj dom/mieszkanie na zagrożenia charakterystyczne dla obszaru, w którym mieszkasz

- Ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód) od skutków zagrożeń

- Przygotuj latarki wraz z zapasem baterii oraz świece z zapałkami

- Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń

Postępowanie w czasie zagrożenia

- Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej by źródłem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby

- Postępuj zgodnie z zasadami opisanymi w tej broszurze oraz innych tego typu opracowaniach/ulotkach

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia

- Zorientuj się, czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy – pamiętaj o swoich sąsiadach, zwłaszcza o małych dzieciach, osobach starszych i niepełnosprawnych

- W razie potrzeby udziel pomocy poszkodowanym

- Jeżeli byłeś ubezpieczony od skutków zaistniałego zagrożenia, wykonaj zdjęcia zniszczeń mienia oraz powiadom ubezpieczyciela.

 

2. Rodzinny plan działania – ustalenie planu działania na czas zagrożenia.

Do stworzenia planu niezbędnym jest ustalenie odpowiedzi  na następujące zagadnienia:

- jakie zagrożenia mogą nas dotyczyć?

- czy rejon, w którym mieszkamy narażony jest na jakieś zagrożenia – wiadomości szukaj w Urzędzie Miasta?

- co robić w przypadku ogłoszenia ewakuacji, gdzie rodzina może się zebrać po jej ogłoszeniu – przy ogłaszaniu ewakuacji należy wykonywać polecenia osób ją prowadzących.

Ponadto należy:

- ustalić sposób komunikowania się ze sobą członków rodziny,

- poznać rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania,

- zapoznać się oraz nauczyć zasad zachowania się w przypadku ogłoszenia alarmu.

3. Wyposażenie niezbędne na czas ewentualnego zagrożenia.

Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas zagrożenia.
Ułatwi to przetrwanie tego trudnego okresu zwłaszcza w przypadku zakazu opuszczania domu.

W wyposażeniu powinno znaleźć się:

- zapas żywności na okres 3 – 5 dni (najlepiej w postaci puszek, słoików, kartonów i innych hermetycznych opakowań),

- zapas wody – najlepiej w plastikowych butelkach w ilości 4 – 5 litrów na osobę dziennie,

- odzież i rzeczy do spania – jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, koc lub śpiwór, okrycie przeciwdeszczowe,

- apteczka pierwszej pomocy – standardowe wyposażenie

- podstawowe leki,

- kuchenka gazowa z zapasem gazu,

- latarka z zapasowymi bateriami,

- scyzoryk wielofunkcyjny.

4.  Zabezpieczenie domu.

Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak podjąć kroki, które zmniejszą straty:

- przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra,

- stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej,

- w razie konieczności przystąpić do uszczelniania okien i drzwi,

- wykupienie polisy ubezpieczenia na dom.

5. Oprócz ww. zaleceń, właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

 

PAMIĘTAJ  !!!

Zawsze i w każdej sytuacji zagrożenia stosuj się do zaleceń Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza  Miasta.