Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach”

Priorytet: III Turystyka

Poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
Powiat: tarnogórski
Gmina: Kalety
Całkowita wartość projektu: 524.418,79 PLN
Wnioskowana kwota: 445.754,92 PLN
Dofinansowanie: 85%

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kaletach. Realizacja projektu zakłada adaptację terenu na potrzeby utworzenia parku tematycznego, który pełnić będzie rolę rozpoznawalnego produktu turystycznego. Realizacja projektu zakłada: utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami edukacyjnymi oraz grą zręcznościową, wybrukowanie ścieżek oraz miejsca postojowego, zakup elementów małej architektury, zakup wyposażenia parku tematycznego, zakup i montaż pomostów pływających, wykonanie tarasu widokowego, zabezpieczenie terenu poprzez montaż ogrodzenia oraz zastosowanie systemu monitorującego, oświetlenie terenu, nasadzenie roślinności, wykonanie graffiti na murze u korony zbiornika, przeprowadzenie działań promujących projekt.

W ramach realizacji projektu zakłada się:

- utworzenie ścieżki edukacyjnej, wzdłuż której ustawione zostaną tablice edukacyjne oraz gra zręcznościowa,

- wybrukowanie ścieżek oraz miejsca postojowego,

- zakup elementów malej architektury (wiaty, pomieszczenie gospodarcze, ławeczki, kosze na śmieci), -zakup wyposażenia parku tematycznego (łódki,   zestawy wędkarskie, koła ratunkowe),

- zakup i montaż pomostów pływających,

- wykonanie tarasu widokowego,

- zabezpieczenie terenu poprzez montaż ogrodzenia oraz zastosowanie systemu monitorującego,

- oświetlenie terenu,

- nasadzenie roślinności,

- wykonanie graffiti na murze u korony zbiornika,

- przeprowadzeni działań promujących projektu (zakup maskotek, „rybek", ulotek, nakręcenie filmu promującego, zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Zobacz artykuł Niebawem kolejna atrakcja turystyczna w Kaletach. Miasto pozyskało środki europejskie na budowę Ichtioparku

Budowa Ichtioparku, parku tematycznego w Kaletach przy ulicy Fabrycznej