Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Gospodarka odpadami

 • Opłaty za śmieci
  Opłaty za śmieci

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi druków wpłat na „śmieci” informujemy, że przy wpłatach dokonywanych w oddziale banku PKO BP w Kaletach (gdzie nie ponoszą Państwo dodatkowej opłaty za wpłatę) wystarczy okazać Indywidualny numer konta, który został Państwu doręczony wraz z podaniem kwoty do wpłaty. Podobna sytuacja jest przy wpłatach dokonywanych przez internetowe systemy płatności. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta do wpłat, można dzwonić do Urzędu Miejskiego w Kaletach pod numer telefonu 34 3527 660. Jeśli jednak, opłata za „śmieci” jest dokonywana w innym miejscu (tzw. punktach opłat czy na poczcie) można posłużyć się drukiem do wpłat, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, pokój nr 9.

 • Aktualizujmy deklaracje

  Obowiązująca od 2013 roku tzw. Ustawa śmieciowa narzuciła na właścicieli nieruchomości obowiązek składania i aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niejednokrotnie jednak zapomina się o aktualizacjach mających związek np. z wyjazdem członka rodziny na dłuższy okres czasu poza miejsce zamieszkania (studenci, pracownicy sezonowi) czy też śmiercią współdomownika. Nagminnie nie aktualizuje się również niestety deklaracji w przypadku narodzin dziecka albo zamieszkania w budynku (mieszkaniu) nowej osoby. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizacji deklaracji w wyżej opisanych bądź podobnych przypadkach w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Nie zastosowanie się do powyższych unormowań, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych wykazanych na deklaracji, może skutkować odgórną decyzją Burmistrza Miasta Kalety co do wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacji deklaracji można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, biuro nr 9.

 • Uwaga na gorący popiół!

  Przypominamy, że popiół wrzucamy do kosza na odpady komunalne zmieszane. W związku z trwającym właśnie sezonem grzewczym ostrzegamy, iż popiół wrzucany do pojemnika nie może być gorący, ponieważ może spowodować pożar i uszkodzenie pojemnika na odpady. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do eksploatacji pojemnika zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety i utrzymywania pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 • Rewolucja śmieciowa krok po kroku

  Szanowni Mieszkańcy Kalet

  W związku z wdrażaniem z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta Kalety zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, przekazuję Państwu formularz DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

  Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ma obowiązek złożenia wypełnionej DEKLARACJI w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 11, do dnia 31.03.2013 r. Do deklaracji dołączono BROSZURĘ zawierającą szczegółowe informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

  Proszę o terminowe złożenie deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku do 31.03.br., będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, co spowoduje, że właściciel będzie obciążony wyższą stawką podstawową za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Niezależnie od tego spowoduje to również wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawek opłaty za odbiór odpadów.

  Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia

  • Zasady selektywnej zbiórki odpadów pobierz
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   pobierz doc pobierz pdf
  • Ulotka “Rewolucja śmieciowa”pobierz