Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na cele kulturalne

Operacja pn. „Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na cele kulturalne” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „zwiększenie atrakcyjności turystycznej w tym kulturalnej gminy Kalety poprzez doposażenie MDK"

Beneficjent: Miasto Kalety

Całkowity koszt realizacji operacji: 50.000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 31.815,00 zł.