Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Cyfrowa Gmina

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4503/2/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0. Realizacja projektu ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Kaletach, a także na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania gmina planuje wykonać analizę stanu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu sieciowego, komputerowego i oprogramowania, aby zrealizować ww. cele.

Wartość projektu: 256.440,00 zł

Dofinansowanie: 256.440,00 zł

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID-19