Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Aktualności

 • Blisko 800.000 złotych funduszy norweskich na kolejny etap poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach

  Miło nam poinformować, że Miasto Kalety pozyskało kolejne środki finansowe na poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Wniosek Miasta uzyskał akceptację zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i tym samym Miasto Kalety podpisze aneks do umowy na kolejny zakres działań, który będzie obejmował: - instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - instalację gruntowej pompy ciepła, - wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Na powyższy zakres miasto otrzyma dotację w kwocie 798.988,00 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich.

  read the English version

  więcej
 • Relacja ze spotkania informacyjnego

  Telewizja lokalna TG Stacja wyemitowała materiał na temat spotkania informacyjnego jakie odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach na temat projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”, który współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014 (od 8:55 minuty materiału).

  read the English version

   

   

 • Dziennik Zachodni o funduszach EOG dla Kalet

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem redaktora Tomasza Klyty, pt. "760 tys. dostały Kalety z trudnego funduszu", jaki ukazał się w Dzienniku Zachodnim Tarnowskie Góry wydanie z 24 lipca 2015 Nr 30(848). Materiał ten przygotowany został po spotkaniu informacyjnym na temat projektu, jakie miało miejsce 20 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach.


  Dziennik Zachodni [Western Daily, DZ] on the EEA funds for Kalety

  We encourage you to read the article of editor Tomasz Klyty, entitled " Kalety was granted 760 thousand Polish zloty from a difficult fund", which was published in Dziennik Zachodni of Tarnowskie Góry, edition of  24th July 2015, No. 30 (848). This material has been prepared after the information meeting on the project, which took place on 20th July 2015 at the headquarters of the City Office in Kalety.

  download the English version

  więcej
 • Dofinansowanie z Funduszy Norweskich dla Kalet – miasta Cittaslow

  Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z Funduszy Norweskich, do których nabór ogłosiło Ministerstwo Środowiska, na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Warto tutaj dodać, że po raz pierwszy w historii kaletańskiego samorządu, Miastu udało się pozyskać środki z Funduszy Norweskich.
  Całkowity koszt projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2" wynosi 1.103.990,00 zł z czego 765.040,00 zł to kwota dofinansowania, która przyznana została w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  W ramach zadania wykonane zostaną prace termomodernizacyjne budynku urzędu (w tym min. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych) wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych.

  Przetarg na wyłonienie wykonawcy planowany jest na miesiąc kwiecień 2015, zaś zakończenie inwestycji powinno nastąpić w kwietniu 2016 roku.

  Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2.

  Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 Program Operacyjny PL04

   

  read the English version

  Wizualizacja budynku UM Kalety po termomodernizacji – (widok: od ulicy Żwirki i Wigury)
   

  Wizualizacja budynku UM Kalety po termomodernizacji – (widok: róg ulic Żwirki i Wigury, 1 Maja)