Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Aktualności

 • Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”
  Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”

  Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Jego celem jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

  więcej
 • Orkiestra Dęta z Kalet przyłączyła się do akcji #GaszynChallenge
  Orkiestra Dęta z Kalet przyłączyła się do akcji #GaszynChallenge

  Miejska Orkiestra Dęta z Kalet z przyjemnością odpowiedziała na wyzwanie Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi do #GaszynChallenge i  przyłączyła się do zbiórki na rzecz chorej Sandry https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra Dziękujemy naszej kaletańskiej Orkiestrze za udział w akcji!
  Do #GaszynChallenge dyrektor MDK Kalety Marian Lisiecki nominuje:
  - Tarnogórską Orkiestrę Dętą przy TCK w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Marka Misia
  - Miejski Dom Kultury w Ustroniu
  - Základní umělecká škola Vítkov
   

 • Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej
  Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej

  Wzorem lat poprzednich Gmina Kalety zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego na realizację inwestycji drogowych w naszym mieście. Tym razem pomoc dotyczy projektu przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego na ww. odcinku, w wysokości 50 % kosztów wykonania ww. zadania. Po przeprowadzeniu przez powiat przetargu na ww. cel najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 82 000 zł.

  więcej
 • Powszechny spis rolny 2020
  Powszechny spis rolny 2020

  W roku 2020 na terenie całego kraju, również i w naszym mieście, przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Prace spisowe prowadzone będą w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

  – osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

  – osób prawnych;

  – jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

  Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Formami przekazywania danych jest samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośredni w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

  Szczegółowe informacje o spisie dostępne na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2020 r.
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2020 r.

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2020 roku. Próbki do badań pobrane zostały z czterech punktów poboru.

  więcej
 • Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą
  Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą

  Wczoraj, 16 czerwca 2020 r., doszło do pożaru, podczas którego częściowo spłonął drewniany most na rzece Mała Panew łączący Kuczów z Truszczycą. Most ten od kilkunastu lat był nieczynny z powodu złego stanu technicznego, jednakże z powodu wczorajszego pożaru korzystanie z obiektu jest surowo wzbronione. Dlatego obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt, który stanowi strefę zagrożenia, a przebywanie na nim grozi śmiercią lub kalectwem. Do konstrukcji mostu przymocowany jest rurociąg zasilający w wodę mieszkańców Truszczycy.

  więcej
 • Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
  Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

  Burmistrz Miasta Kalety – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

  1) być pełnoletnim,

  2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kalety,

  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  więcej
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego

  Prezentujemy Postanowienie nr 235/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kalety w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  więcej
 • Wyzwanie przyjęte, zadanie wykonane!
  Wyzwanie przyjęte, zadanie wykonane!

  Miasto Kalety dziękuje Gminie Koszęcin za nominację do #GaszynChallenge. Jak widać nasze miasto wyzwań się nie boi. Pracownicy kaletańskiego Urzędu Miejskiego wykonali to zadanie wzorowo! Cel akcji jest szczytny. To pomoc półrocznej Sandrze, która choruje na SMA. Uczestnicy wyzwania mają za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów, opublikować w sieci film z tego zdarzenia oraz wpłacić co najmniej 5 złotych na rzecz chorej Sandry  TUTAJ
  Do #GaszynChallenge Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia nominuje:
  - Miasto Miasteczko Śląskie,
  - Miejską Orkiestrę Dętą z Kalet
  - Partnerskie Miasto Ustroń.
  Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!

 • Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników
  Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników

  Od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r., wznawia działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach. Placówka do końca czerwca będzie czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00. Natomiast w sezonie wakacyjnym, od lipca do sierpnia, godziny otwarcia zostaną wydłużone do 16.00. W czasie, kiedy biblioteka była nieczynna, odmalowano i odświeżono wszystkie jej pomieszczenia. Teraz wypożyczanie książek stanie się jeszcze przyjemniejsze. Serdecznie zapraszamy naszych czytelników do kaletańskiej biblioteki!

  więcej
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej lipiec - wrzesień 2020
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej lipiec - wrzesień 2020

  Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalety w miesiącach lipiec 2020 – wrzesień 2020.

  więcej
 • Nowa stawka opłat za wodę i ścieki
  Nowa stawka opłat za wodę i ścieki

  Informujemy, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (decyzja GL.RET.070.7.17.2018.EK z dnia 16 maja 2018 roku) oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja nr GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 29 maja 2018 roku) od 11.06.2020 do 10.06.2021 ceny kształtują się następująco:
  - stawka za 1 m3 wody w wysokości 4,76 zł netto, cena brutto 5,14 zł;
  - stawka za 1 m3 ścieków w wysokości 5,86 zł netto, cena brutto 6,33 zł;
  - stawka opłaty abonamentowej w wysokości 3,42 zł netto, cena brutto 3,69 zł.

 • Do 16 czerwca 2020 r. zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego
  Do 16 czerwca 2020 r. zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego

  Zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym do 16 czerwca 2020 r. można zgłszać zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zaplanowanych na 28 czerwca 2020 r. Swój głos korespondencyjnie może oddać każdy uprawniony do głosowania, który złoży stosowny wniosek. Uprawniony do złożenia wniosku o możliwość głosowania korespondencyjnego jest każdy, kto: ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, może głosować, czyli: ma co najmniej 18 lat oraz ma prawa wyborcze.

  więcej
 • 25.000 zł. dla kaletańskich klubów sportowych
  25.000 zł. dla kaletańskich klubów sportowych

  Miło nam poinformować, że dwa kluby sportowe z terenu naszego miasta otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Programie „KLUB” 2020. Jest to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskanej dotacji KS Unia Kalety oraz LKS Małapanew Kuczów będą mogły wzbogacić swoją ofertę dla uczestników zajęć sportowych, a tym samym zachęcić jeszcze większą liczbę osób do aktywności fizycznej.

  więcej
 • Biuletyn informacyjny Miasta Kalety - czerwiec 2020
  Biuletyn informacyjny Miasta Kalety - czerwiec 2020

  Szanowni Państwo, prezentujemy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety wyłącznie w wersji elektronicznej. Można się z nim zapoznać klikając na “więcej" w tej informacji, bądź pobrać klikając w okładkę biuletynu na spodzie strony. Zapraszamy do lektury.

  więcej