Niedziela, 28 Listopada 2021  Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

Aktualności

 • 07-06-2016 13:50:17
  XVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach
  XVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach

  Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2016 r., (wtorek) o godz. 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

  Zobacz projekty uchwał

  więcej
 • 07-06-2016 08:53:13
  “Śląskie morze” przed sezonem, na niebiesko
  “Śląskie morze” przed sezonem, na niebiesko

  Zapraszamy do lektury artykułu jaki ukazał się na łamach Dziennika Zachodniego, pt.: “Śląskie morze” przed sezonem, na niebiesko”. Jest to materiał na temat przygotowań do otwarcia nowego sezonu turystycznego na Śląsku.

  więcej
 • 07-06-2016 08:44:27
  Ogłoszenie o przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. Ks. Drozdka
  Ogłoszenie o przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. Ks. Drozdka

  Miasto Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach, ul. Ks. Drozdka. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 20 oraz na stronie internetowej www.bip.kalety.pl. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22 Sekretariat Burmistrza Miasta.

  więcej
 • 06-06-2016 12:06:03
  Trening uruchamiania systemów alarmowania ludności miasta
  Trening uruchamiania systemów alarmowania ludności miasta

  Informujemy, że w dniach od 7 do 9 czerwca 2016 r. w ramach krajowych ćwiczeń wojskowych „Anakonda 16" możliwy jest trening uruchamiania systemów alarmowania ludności miasta. W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

 • 06-06-2016 11:00:22
  Stowarzyszenie
  Stowarzyszenie "Nasze Kalety" oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach laureatami konkursu "EkoAktywni"

  W sobotę 4 czerwca 2016 r., w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „EkoAktywni 2016”, który skierowany był do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego, prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym i regionalnym. Celem konkursu było zachęcenie organizacji do dalszego promowania ekologii oraz nagrodzenie za dotychczasową pracę. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  więcej
 • 06-06-2016 09:05:06
  Gmina Kalety zrealizowała Podprogram  Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020
  Gmina Kalety zrealizowała Podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

  W okresie od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. nasza gmina realizowała Podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Celem programu było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby takie mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

  więcej
 • 06-06-2016 08:47:14
  Informacja o taryfie za wodę
  Informacja o taryfie za wodę

  Wodociągi Miejskie w Kaletach informują mieszkańców miasta Kalety o zmianie taryfy za wodę, która będzie obowiązywać od dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. W okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. opłata za wodę dla wszystkich odbiorców pozostaje bez zmian na poziomie: 4.99 zł (brutto) za 1 m3. Stawka abonamentowa wyniesie: 3,24 zł/m-c.

  więcej
 • 03-06-2016 13:10:22
  Nabożeństwo Majowe w Kuczowie
  Nabożeństwo Majowe w Kuczowie

  Jak co roku pod koniec maja w Kuczowie pod Krzyżem odbyło się nabożeństwo Majowe ku czci Najświętszej Marii Panny. Oprócz mieszkańców dzielnicy, dzieci pierwszokomunijnych i sióstr zakonnych udział wzięli także inni parafianie kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu. Nabożeństwo poprowadził ksiądz Proboszcz Antoni Swadźba, zaś procesję do Kościoła w Miotku śpiewem i modlitwą upiększył ksiądz Krzysztof Goc.

  więcej
 • 03-06-2016 10:26:47
  W niedzielę zapraszamy do Ichtioparku
  W niedzielę zapraszamy do Ichtioparku

  W najbliższą niedzielę, 5 czerwca br., w godzinach od 13.00 do 18.00, zapraszamy naszych mieszkańców do Ichtioparku, gdzie znów będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wędkarskich. Na miejscu dostępny niezbędny sprzęt oraz przynęty do łowienia. Zapraszamy!

 • 03-06-2016 08:11:13
  Miasto Kalety zawnioskowało o środki unijne na nowoczesny sprzęt dla jednostki OSP Kalety
  Miasto Kalety zawnioskowało o środki unijne na nowoczesny sprzęt dla jednostki OSP Kalety

  31 maja upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych RPO WSL 2014-2020. Miasto Kalety mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, złożyło w ramach powyższego naboru wniosek na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety”.

  więcej
 • 03-06-2016 08:09:28
  Informacja o wpłynięciu odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
  Informacja o wpłynięciu odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

  W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety opublikowane zostało zawiadomienie o wpłynięciu w dniu 30 maja 2016 r. odwołania od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, oraz 437/97 w Kaletach.”

  więcej
 • 03-06-2016 08:05:11
  Puchar Burmistrza Miasta Kalety dla patrolu 38 Grunwaldzkiej Beskidzkiej Gromady Zuchowej
  Puchar Burmistrza Miasta Kalety dla patrolu 38 Grunwaldzkiej Beskidzkiej Gromady Zuchowej

  29 maja w Lublińcu zakończył się tegoroczny Rajd Silesia- impreza cykliczna, największe przedsięwzięcie edukacyjno-turystyczne Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. W maju kilkuset turystów przemierzało szlaki Górnego Śląska, aby po 4 dniach niesamowitej przygody spotkać się właśnie w Lublińcu.

  więcej
 • 02-06-2016 09:33:37
  Już dziś od 18.00 Muzyczne Klachy Radia Piekary z kaletańskiego Ichtioparku
  Już dziś od 18.00 Muzyczne Klachy Radia Piekary z kaletańskiego Ichtioparku

  Dzisiaj od godziny 18.00 do 21.00 na terenie Ichtioparku będzie gościł wóz transmisyjny Radia Piekary, który na żywo relacjonował będzie program Bernadety Kowalskiej i Arka Wieczorka pn. MUZYCZNE KLACHY.
  Zapraszamy naszych mieszkańców do udziału w imprezie, gdzie czakać będzie na Państwa wiele atrakcji!

 • 02-06-2016 09:26:33
  Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą żłobków i klubów dziecięcych
  Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą żłobków i klubów dziecięcych

  Podczas ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji celowej z budżetu miasta dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach. Uchwała została podjęta w związku z otwarciem w naszym mieście nowej placówki zajmującej się opieką nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat - Klubu Dziecięcego Miluś - mieszczącego się w Kaletach przy ulicy Lublinieckiej 2.

  więcej
 • 02-06-2016 09:19:11
  Zapraszamy do uczestnictwa w wyborach Miss Kalet!
  Zapraszamy do uczestnictwa w wyborach Miss Kalet!

  Już w sobotę,11 czerwca, podczas trwania XVIII Dni Kalet, na stadionie miejskim odbędą się wybory Miss Kalet. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie panie, które mieszkają lub pracują w Kaletach i w roku 2016 skończą co najmniej 18 lat.
  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Zapisy do konkursu pod numerem telefonu: 034 352-76-52.

  więcej