Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Aktualności

 • Wiosenne zarybianie Ichtioparku
  Wiosenne zarybianie Ichtioparku

  Wypełniając założenia i ideę funkcjonowania naszego Ichtioparku, Miasto Kalety kolejny raz zarybiło staw na jego terenie. Wczoraj, 13 kwietnia br., do zbiornika zostało wpuszczone 400 kg karpi. Ryby już wkrótce będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących swoich sił w wędkarstwie. Kolejne zarybianie zbiornika w parku tematycznym planowane jest jesienią.

  więcej
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
  Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

  Trwają prace budowlane w ramach inwestycji, której efektem będzie 200 kW instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj co oznacza, że wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym odpowiedzialny jest za realizację inwestycji od projektu, aż po prace budowalne. Obecnie, po przeprowadzonych pracach porządkowych na tym terenie, rozpoczęła się zabudowa konstrukcji, do której docelowo zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne do produkcji zielonej energii.

  więcej
 • Rusza konkurs dla firm związanych z turystyką i gastronomią
  Rusza konkurs dla firm związanych z turystyką i gastronomią

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”. Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń. Wnioski można składać do 18 maja 2021 r.

  więcej
 • Mała gastronomia od nowego sezonu ponownie w Ichtioparku
  Mała gastronomia od nowego sezonu ponownie w Ichtioparku

  Miasto Kalety uruchomiło procedurę, która umożliwi funkcjonowanie w sezonie letnim gastronomii na wolnym powietrzu w kaletańskim parku tematycznym. Wykaz informuje o terenie do dzierżawy, na którym będzie mogła być prowadzona mała gastronomia. Tym samym, zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do rozważenia możliwości świadczenia takich usług dla gości naszego Ichtioparku.

  więcej
 • Zmarł ostatni Naczelnik Miasta Kalety śp. Zygmunt Lachowski
  Zmarł ostatni Naczelnik Miasta Kalety śp. Zygmunt Lachowski

  Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2021 r. zmarł śp. Zygmunt Lachowski, ostatni Naczelnik Miasta Kalety w latach 1988-1990. Powołany na to stanowisko został z dniem 28.12.1987 r. przez ówczesnego Wojewodę Częstochowskiego.
  Śp. Zygmunt Lachowski był mieszkańcem Gminy Koszęcin. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 kwietnia br. o godz. 14.00 w kościele Świętej Trójcy w Koszęcinie. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Janiną Perz składają najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje Rodzinie Zmarłego.

 • Już szósty sezon będziemy wypoczywać w Ichtioparku
  Już szósty sezon będziemy wypoczywać w Ichtioparku

  Kiedy we wrześniu 2015 roku oficjalnie przekazywaliśmy w ręce naszych mieszkańców i turystów park tematyczny przy ul. Fabrycznej, nie się nie spodziewał, że Ichtiopark stanie się jednym z ulubionych miejsc do rekreacji i wypoczynku. Największą atrakcją tej przestrzeni publicznej jest niewątpliwie zbiornik wodny z wypożyczalnią sprzętu wędkarskiego.

  więcej
 • Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców
  Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

  więcej
 • Zachęcamy do zgłaszania Miasta Kalety do konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom
  Zachęcamy do zgłaszania Miasta Kalety do konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło X Ogólnopolski Konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom. Ma on na celu spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach m.in. uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach oraz tworzą rowerową infrastrukturę. W tym roku to również turyści-kolarze dokonują zgłoszeń Gmin do konkursu, wypełniając krótką kartę zgłoszenia, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczta@narowerze.pttk.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto do ponownego zgłaszania Kalet jako Gminy Przyjaznej Rowerzystom i jednocześnie dziękujemy za wybór naszego miasta jako atrakcyjnego pod względem turystyki kolarskiej.

  więcej
 • Miasto Kalety pozyskało 16.000 zł. na opracowanie Programu Ochrony Środowiska
  Miasto Kalety pozyskało 16.000 zł. na opracowanie Programu Ochrony Środowiska

  Miasto Kalety otrzymało kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem naszemu miastu została przyznana dotacja na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025 z perspektywą na 2026-2030. Zaplanowany do opracowania Program będzie obejmował m.in. diagnozę stanu aktualnego gminy, a także cele i kierunki działań zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców miasta przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

  więcej
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wydłużony do 30 września 2021
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wydłużony do 30 września 2021

  Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
  - ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  - dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  więcej
 • Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęta!
  Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęta!

  Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mogą w niej wziąć udział uczniowie w wieku od 13 do 17 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja do godz. 15:00. Zapraszamy do udziału!

  źródło: https://www.gov.pl

  więcej
 • Turystyka rowerowa w naszym mieście jako promocja zdrowego stylu życia
  Turystyka rowerowa w naszym mieście jako promocja zdrowego stylu życia

  Miasto Kalety, jako Gmina Przyjazna Rowerzystom, duży nacisk kładzie na promocję turystyki kolarskiej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. W naszym mieście, w którym przeważają tereny leśne, aktywny wypoczynek na dwóch kółkach stał się już dla wielu mieszkańców sposobem na zdrowy styl życia. Wspaniałe warunki dla wycieczek rowerowych jakie dają lokalne, niezliczone dukty leśne, a także ciągle rozwijająca się infrastruktura dla rowerzystów, pozwalają popularyzować tę formę turystyki w naszym mieście.

  więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna
  Nieodpłatna pomoc prawna

  Poniżej przedstawiamy listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego. W myśl przepisów, z pomocy tej może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 32/381 37 76 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

  więcej
 • Konkurs Polskiej Agencji Prasowej „Moja ulica leży w Europie”
  Konkurs Polskiej Agencji Prasowej „Moja ulica leży w Europie”

  Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów pn. „Moja ulica leży w Europie” na najciekawsze prace pokazujące, dlaczego Unia Europejska jest ważna dla Polski. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Termin zgłaszania prac mija 30 czerwca 2021 r.

  więcej
 • Kolejne samoobsługowe stacje napraw rowerów w naszym mieście
  Kolejne samoobsługowe stacje napraw rowerów w naszym mieście

  Na terenie nowopowstałych stanic rowerowych w Jędrysku, pojawiły się kolejne udogodnienia dla cyklistów. Miasto Kalety zamontowało w ubiegłym tygodniu przy stanicy Myśliwskiej oraz Donnersmarcka samoobsługowe stacje napraw rowerów. Na terenie Kalet od dłuższego czasu funkcjonują już podobne urządzenia, które zlokalizowane zostały w miejscach najczęściej odwiedzanych przez rowerzystów. Samoobsługowe stacje naprawy to niewątpliwie bardzo przydatne elementy infrastruktury sportowo-turystycznej, z której często korzystają rowerzyści podróżujący ścieżkami Leśnego zakątka Śląska.

  więcej