Niedziela, 16 Stycznia 2022  Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara

Aktualności

 • 23-05-2019 14:48:25
  W niedzielę zapraszamy do Ichtioparku
  W niedzielę zapraszamy do Ichtioparku

  W najbliższą niedzielę, 23 czerwca 2019 r., w godzinach od 14.30 do 18.30 zapraszamy naszych mieszkańców do Ichtioparku. Na miejscu czekać będzie niezbędny sprzęt oraz przynęta do łowienia. Serdecznie zachęcamy do spędzenia czasu wolnego w kaletańskim parku tematycznym.

 • 23-05-2019 13:11:09
  Zaproszenie na wystawę fotografii Aleksandry Brol i Tomasza Karmańskiego
  Zaproszenie na wystawę fotografii Aleksandry Brol i Tomasza Karmańskiego

  Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii mieszkańców naszego miasta Aleksandry Brol i Tomasza Karmańskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek, 27 maja br. o godzinie 17.00 w Restauracji "Literatka".

  więcej
 • 23-05-2019 10:11:21
  Zaproszenie na warsztaty w ramach grantów dla organizacji seniorskich
  Zaproszenie na warsztaty w ramach grantów dla organizacji seniorskich

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach tzw. małych grantów dla organizacji seniorskich i działających na rzecz seniorów na terenie województwa śląskiego. Aby umożliwić seniorom aplikowanie o środki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje cykl warsztatów, na których będzie służył pomocą w przygotowaniu wniosków. O środki ubiegać się mogą: stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, spółdzielnie socjalne. Podmioty nie posiadające osobowości prawnej mogą wnioskować o granty w charakterze partnera. Dla organizacji seniorskich działających na terenie powiatu tarnogórskiego warsztaty odbędą się w najbliższy poniedziałek tj. 27 maja 2019 r. o godz. 11:00-15:00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 pok. 304 (sala sesyjna).

  więcej
 • 23-05-2019 09:19:05
  Zmagania matematyków z kaletańskich placówek oświatowych
  Zmagania matematyków z kaletańskich placówek oświatowych

  14 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się XXIX Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych i XVIII Miejski Konkurs dla uczniów gimnazjum. Zadania do konkursu przygotował burmistrz dr Józef Kalinowski. Uczniowie rozwiązywali 8 zadań w ciągu godziny. Poprawność wykonania zadań sprawdzali nauczyciele matematyki. Najlepszym uczniom 20 maja br. burmistrz K. Kandzia wręczył dyplomy i nagrody.

  więcej
 • 23-05-2019 08:13:15
  Protest Miasta Kalety do oceny merytorycznej dla projektu polegającego na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych
  Protest Miasta Kalety do oceny merytorycznej dla projektu polegającego na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych

  Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020, w ramach którego Miasto wnioskowało o dotację dla mieszkańców na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Kalet. Jak informuje Zarząd, w piśmie przesłanym do tutejszego Urzędu, z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych, projekt Miasta Kalety nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

  Jednocześnie informujemy, że Miasto Kalety w terminie 14 dni złoży protest do oceny merytorycznej projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska.

  więcej
 • 22-05-2019 16:23:09
   Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami
  Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami

  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla obszaru Województwa Śląskiego - powiat tarnogórski.

  Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/2

  Ważność: Od: 2019-05-22 10:00; do: 2019-05-23 18:00

  Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 90 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

  Prawdopodobieństwo: 85%

 • 22-05-2019 13:11:56
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miotku
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miotku

  Burmistrz Miasta kalety ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku przy ul. Orzeszkowej 10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach, w terminie do 12 czerwca 2019 r.

  więcej
 • 22-05-2019 13:09:19
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach

  Burmistrz Miasta kalety ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach przy ul. 1 Maja 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach, w terminie do 12 czerwca 2019 r.

  więcej
 • 22-05-2019 11:49:24
  Sprawozdanie z VII sesji Rady Miejskiej w Kaletach
  Sprawozdanie z VII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Wczoraj, 21 maja 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia do podejmowania prawomocnych uchwał.

  więcej
 • 22-05-2019 09:02:36
  Majowy numer
  Majowy numer "Biuletynu Informacyjnego" dziś w punktach sprzedaży

  Informujemy, iż od dziś (22 maja br.), w punktach sprzedaży na terenie miasta nabywać można najnowszy, majowy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". Znajdą w nim Państwo m.in. informacje dotyczące nadchodzących, XXI Dni Kalet (w tym plakat imprezy i rozkład jazdy autobusów, które będą transportować mieszkańców Kalet do Zielonej), relację z obchodów Święta Konstytucji 3 maja, zapowiedź wycieczki rowerowej do Dobrodzienia, wiadomości sportowe i kulturalne, a także informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zachęcamy do zakupów i lektury!

 • 21-05-2019 13:48:26
  Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów
  Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

  więcej
 • 21-05-2019 12:38:50
  Aktywnie podczas XXI Dni Kalet – NIESPODZIANKA dla najmłodszych!
  Aktywnie podczas XXI Dni Kalet – NIESPODZIANKA dla najmłodszych!

  W sobotę, 1 czerwca br., podczas XXI Dni Kalet, na naszych najmłodszych mieszkańców będzie czekała niespodzianka od Miasta Kalety z okazji ich święta! Zapraszamy na specjalny trening z mini torem przeszkód. Strefa dla dzieci będzie czynna już od godziny 10.00, a treningi rozpoczną się o 12.00 i 13.00. Serdecznie zachęcamy najmłodszych do wzięcia udziału w zmaganiach na świeżym powietrzu. Ponadto czekać będą także inne atrakcje m.in. fotobudka. Natomiast dorosłych zapraszamy na Trening Runmageddon o godzinach 9.00 i 10.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Szczegóły poniżej.

  więcej
 • 21-05-2019 08:50:03
  Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty II raty opłaty za korzystanie w 2019 r. z zezwoleń na sprzedaż alkoholi
  Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty II raty opłaty za korzystanie w 2019 r. z zezwoleń na sprzedaż alkoholi

  Urząd Miejski w Kaletach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kalety, że dnia 31 maja br. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: PKO Bank Polski SA 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027. Nieuiszczenie należności w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

 • 20-05-2019 10:45:54
  W Kaletach powstaną kolejne stanice rowerowe
  W Kaletach powstaną kolejne stanice rowerowe

  Miasto Kalety uzyskało prawo do dysponowania gruntem z przeznaczeniem na lokalizację kolejnych dwóch stanic rowerowych na terenie Kalet. Grunt uzyskano nieodpłatnie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Świerklaniec i Burmistrzem Miasta Kalety. Stanice zlokalizowane będą w oddziale leśnym 128-g w Leśnictwie Lubocz oraz w oddziale leśnym 126 w Leśnictwie Jędrysek.

  więcej
 • 20-05-2019 09:59:11
  Gwarek o zalewie w Zielonej i w Chechle
  Gwarek o zalewie w Zielonej i w Chechle

  Zapraszamy do lektury artykułu redaktora Jarosława Myśliwskiego, pt.: “Dlaczego Chechło dogorywa, a Zielona się rozwija?“, jaki został opublikowany na łamach tygodnika Gwarek w ramach cyklu “Bijąc sie z myślami”.

  więcej