Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku rozpoczęta

W dniu 06 września 2017 roku radni Rady Miejskiej w Kaletach Pani Mirosława Potempa i Pan Alojzy Rupik wraz z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią dokonali symbolicznego rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej dla Kalet Miotka. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017 – 2019 i jest współfinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach poprzez dotację i pożyczkę, którą miasto Kalety pozyskało w tym funduszu w wysokości bezzwrotne dotacji – 3.794 tys. zł oraz pożyczki w wysokości 5.691 tys. zł. W roku bieżącym planujemy wykonać kanalizację sanitarną wraz ze studniami (bez wyposażenia) w ulicach Wiosennej, Jana i Ustronnej. W roku 2018 zostaną wykonane następne ulice a w roku 2019 zostanie wybudowana stacja podciśnieniowa i tłocznia oraz zostaną podłączone budynki mieszkalne, które będą dostarczać ścieki komunalne. Wybudowana stacja podciśnieniowa i tłocznia będzie już zabezpieczeniem do realizacji następnych etapów kanalizacji sanitarne w tym rejonie tj. Zielonej i Mokrusa.