Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Zostaw swój podatek w mieście Kalety

Jednym ze źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania, nie zaś zameldowania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli mieszkasz w Mieście Kalety, a nie jesteś tutaj zameldowany i chcesz, aby część twojego podatku była przeznaczona na realizację zadań na terenie Gminy Kalety to powinieneś zgłosić w Urzędzie Skarbowym adres zamieszkania. Można to zrobić w okresie rozliczeniowym podające w formularzu PIT adres zamieszkania na terenie gminy Kalety oraz wskazać dane właściwego urzędu skarbowego, gdzie w przypadku naszego miasta jest to Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach.

Dodatkowo w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbowym. W formularzu należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z najważniejszych dochodów w budżecie naszego miasta.

W roku 2023 udział miasta w tym podatku wyniósł 38,40% i właśnie taki jego procent, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego wraca do miasta wg miejsca zamieszkania.