Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety

W dniu 25 marca 2023 r. w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP druh Henryk Złotosz, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP.
Następnie naczelnik kaletańskiej jednostki OSP Michał Maruszczyk odczytał sprawozdanie z działalności za rok poprzedni, skarbnik druh Adrian Galios sprawozdanie finansowe, a także przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r. oraz plany finansowe na ten rok. Z ramienia władz samorządowych naszego miasta, w zebraniu uczestniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik oraz radny Krzysztof Rogocz jako członek wspierający OSP Kalety, a także radny powiatowy Eugeniusz Ptak.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia podziękował strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach za ich dotychczasową działalność na rzecz naszego miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego. Poinformował także o etapie budowy nowej remizy OSP i 100 leciu jednostki, które OSP Kalety świętuje w roku bieżącym.zebranie sprawozdawcze OSP Kalety 2023

zebranie sprawozdawcze OSP Kalety 2023

 

zebranie sprawozdawcze OSP Kalety 2023