Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika

Zakończono przebudowę ulicy Lubszeckiej w Kuczowie

25 listopada 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Lubszeckiej w Kuczowie. Inwestycja zakładała budowę nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej o długości ok. 500 m oraz budowę kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zmodernizowany został również system wodociągowy. Wykonawcą robót była firma POL-BRUK z Poczesnej. W odbiorze uczestniczył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi Alojzym Rupikiem i Zygmuntem Mirowskim, przedstawiciele wykonawcy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Koszt robót brutto wyniósł 967.795,57 zł. w tym 119.308,82 zł. modernizacja wodociągu. Inwestycja budowy drogi w połowie finansowana była w ramach Funduszu Dróg Samorządowych natomiast na modernizację wodociągu Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
 

Ulica Lubszecka przed remontem
Ulica Lubszecka po remoncie