Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Zakończono ostatni etap przebudowy ulicy Gawlika

17 grudnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z ostatnim etapem przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach. Wykonawcą prac była firma POL-BRUK Sp. z o. o. z Poczesnej. Zakres inwestycji obejmował przebudowę dwóch nieutwardzonych odcinków ulicy i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
W odbiorze uczestniczył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, inspektor nadzoru, przedstawiciel wykonawcy robót oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Koszt całości zadania inwestycyjnego wyniósł 1.049.332,58 zł, natomiast tegoroczny etap przebudowy ulicy łącznie z nadzorem inwestorskim to kwota 337.995,16 zł. Na zadanie to Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie w kwocie 180.000 zł. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Ulica Gawlika przed przebudową


Ulica Gawlika po przebudowie