Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Zabytkowy budynek kaletańskiego Gimnazjum po gruntownej rewitalizacji i termomodernizacji

Prace termomodernizacyjne budynku gimnazjum rozpoczęły się od oczyszczenia elewacji metodą chemiczną. Następnie dokonano renowacji murów ceglanych i kamiennych, która polegała na otworzeniu uszkodzonego spoiwa. W zależności od stopnia ubytku zastosowano odpowiednie metody uzupełnienia, wykorzystano w tym celu różne rodzaje zapraw na bazie spoiw hydraulicznych. Naprawy uszkodzonych cegieł oraz kamienia dokonano poprzez wymianę lub uzupełnienie specjalnymi masami, zlikwidowano również spękania nad oknem parteru w zachodniej części elewacji. Budynek został zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wilgoci, grzybów, mchem oraz glonami. Dzięki hydrofobizacji budynek będzie chroniony przed wnikaniem wody opadowej oraz wilgoci z powietrza, co w znaczący sposób ograniczy powstawanie uszkodzeń spowodowanych przez mróz. Pokrycie specjalnymi repelentami uniemożliwi rozwój szkodliwych mikroorganizmów na elewacji budynku gimnazjum.
Ponadto w ramach termomodernizacji wykonano szereg robót dociepleniowych w środku budynku, dzięki którym będzie on efektywny energetycznie. Prace objęły również wymianę stolarki okiennej, renowację drzwi wejściowych, wymianę krat okiennych, orynnowania oraz remont schodów wejściowych. W ramach zadania, na dachu sali gimnastycznej, zamontowanych zostało 88 szt. paneli słonecznych, które umożliwią produkcję energii elektrycznej o mocy szczytowej 20 kW. Instalacja ta pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć koszty opłat za zużycie energii elektrycznej.
Projekt został współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego. Na zadanie p.n. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety” pozyskano ze środków unijnych 1.940.000 zł.