Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Wyłoniono wykonawcę pierwszej części projektu "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska"

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy dla projektu polegającego na montażu kolektorów słonecznych oraz farm fotowoltaicznych w naszym mieście, ogłoszeniem z dnia 28.04.2017 r. wybrany został wykonawca dla części pierwszej tego postępowania. Prace realizowane będą przez Spółkę FLEXIPOWER GROUP z Woli Zadrzyńskiej. Wykonawca ten spełnił wszystkie kryteria zwarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno użytkowym oraz zaoferował najniższą cenę i przedstawił najkorzystniejsze warunki realizacji tej inwestycji. Przełożyło się to na uzyskanie najwyższej oceny z wszystkich złożonych ofert w toku tego postępowania.
W tej części zadania zaprojektowane i wykonane zostaną instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowym płaskimi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety.
Termin zakończenia prac w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska", ustalony został do 30 września 2017 r.