Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi

W dniu 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 16/III/2024 Rada Miejska w Kaletach jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Miasta Kalety Klaudiuszowi Kandzi wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało rozpatrzeniem i debatą nad Raportem o stanie gminy Kalety za 2023 r., do którego radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady. Umożliwia on Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego.