Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi

Podczas sesji w dniu 14 czerwca 2022 r., uchwałą Nr 301/XXXVI/2022 Rada Miejska w Kaletach jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Miasta Kalety Klaudiuszowi Kandzi wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało rozpatrzeniem i debatą nad Raportem o stanie gminy Kalety za 2021 r., do którego radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady. Umożliwia on Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego.


wotum 2022

wotum 2022

 

wotum 2022