Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zobowiązała Gminę Kalety do dochodzenia należności w sytuacji gdy kontrahenci mający status przedsiębiorców nie dotrzymali terminu zapłaty należności przysługujących Gminie. Chodzi o regulowanie po terminie zapłaty za wodę i ścieki oraz z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy. Mimo iż opóźnienia w tych zakresach nie były znaczące, zaś kontrahenci uregulowali odsetki za opóźnienie, RIO – wbrew stanowisku Gminy – nie przyjęło naszego postulatu zaniechania aktywności Gminy w tym zakresie.
Obowiązek zapłaty równowartości 40 Euro za niedotrzymanie terminu zapłaty faktury wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Należy nadmienić, że w następstwie uchwały Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 czerwca 2022 r nie dochodzi się wymienionych 40 Euro – dla należności powstałych po wejściu w życie tej uchwały - w sytuacji gdy ich wysokość byłaby równa lub mniejsza od równowartości 40 Euro.