Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

W PSP 1 powstanie kolejna pracownia ekologiczna dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach

11 kwietnia 2016 roku, grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach wraz z opiekunem Panią Ewą Bilińską, Dyrektor Dorotą Mańczak oraz burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią odbierali z rąk prezesa WFOŚiGW w Katowicach Andrzeja Pilota nagrodę w drugiej edycji konkursu pt. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT.
Przedmiotem konkursu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.
Jak już wcześniej informowaliśmy, dofinansowanie w kwocie przeszło 13 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 pracowni ekologicznej, w której znajdą się min. rzutnik multimedialny, mikroskopy i symulatory procesów przyrodniczych. Realizacja programu przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska, a nauka w nowoczesnej ekopracowni, dzięki możliwości prowadzenia obserwacji i doświadczeń, pozwoli uczniom na zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia.